A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1903-1904.

Egyetemes a férgektől

Account Options

A szaporodás. A gerinczes állatok ismertetése, tartózkodási helyüknek megfelelő csoportosításokban.

az emberi test parazitainak megelőzése és kezelése fascioliasis fertőzés

A gerinczes állatok összefoglalása, az egyes osztályok jellemzése és rendekre osztása. A hasznos és kártékony gerinczesek csoportosítása és a kártékonyak ellen való védekezés. A gerincztelen állatok tárgyalása.

a kerek férgek átjutnak

Az ízeltlábúak körének, a hasznos és kártékony rovaroknak s az utóbbiak irtási módjá­nak behatóbb ismertetése. Az ízeltlábúak szerveinek és szerv­rendszereinek rövid tárgyalása, összehasonlítva a gerinczesek körének szervezetével.

Az ízeltlábúak összefoglalása, osztályokra és rendekre való felosztása.

A puhatestűek és férgek körének bővebb, — a tüskebőrűek, bélnélküliek és véglények szűkebb körű ismertetése, kapcsolatban az egyes körök szervrendszerei­nek és életviszonyainak rövid megvilágításával, tekintettel a szervezetben mutatkozó fokozat és különbség feltüntetésére. Az állatok rendszeres osztályozása.

egyetemes a férgektől

A hét állatkör jellem­zése, felosztásuk osztályokra és rendekre. Az állatok földrajzi elterjedése és a földrajzi elterjedést szabályozó tényezők A szárazföld állatvilága: állatregiók a hat egyetemes a férgektől.

A vizek állatvilága. A növényi és állati élet egymásra való kölcsönös hatásának rövid feltüntetése. Kirándulások az állatok gyűjtése és tanúimányozása szem­pontjából. Az egész tanfolyam alatt figyelem fordítandó az álla­tok meghatározására, praeparálására és a praeparatumok eltartási módjainak ismertetésére.

Egyetemes Magyar Encyclopaedia 4. Asaba-Azzolino, Á-Ázsiai társaságok (Pest, 1862)

Hetenként 3 egyetemes a férgektől. Chemia és ásványtan. Összetett testek.

enterobiosis, hogy meg kell mosni a seggét

Egyszerű testek elemek s fel­osztásuk fémekre és nem fémekre. Vegyület ós keverék. Az oxygén. Az égés, mint összetevés. A egyetemes a férgektől.

Lassú oxydatio. Vízbontó fémek.

egyetemes a férgektől csecsemo belfereg

Helyettesítési folyamat. Re­ductio hydrogénnel. A víz minőleges és egyetemes a férgektől összetevése. Állandó súly­arányok törvénye. Aequivalens súlyok Sokszoros súlyviszonyok­Atom- és molekulasúlyok, a jelzések értelmezésével és begyakor­lásával.